Λίγο κομμάτι ουρανού …

Από εδώ που κάθομαι θέλω να δω ένα κομμάτι του

ουρανού, τουλάχιστον αυτό που δικαιούμαι να βλέπω…

Ε.Γεωργακόπουλος Φυσιοθεραπευτής – Ψυχοθεραπευτής Gestalt

Photo: Stefanos Paterakis

Απάντηση