Ένα τριαντάφυλλο στην θέση μιας αγκαλιάς … ως ευχαριστώ

Σήμερα νιώθω την ανάγκη , να καταθέσω ένα κατακόκκινο τριαντάφυλλο με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην πλειοψηφία των πολιτών αυτής της χώρας για την πειθαρχία , τον αυτοσεβασμό και τον αλληλοσεβασμό στη περίοδο που διανύουμε… Τοποθετώ αυτό τον κατακόκκινο ανθό στην θέση της σωματικής απόστασης , της απουσίας της αγκαλιάς και του φιλιού… Αφήνω τον κατακόκκινο ανθό παρέα με την αγκαλιά ενός βλέμματος στον συνάνθρωπο … Συνεχίστε την ανάγνωση Ένα τριαντάφυλλο στην θέση μιας αγκαλιάς … ως ευχαριστώ