Ένα τριαντάφυλλο στην θέση μιας αγκαλιάς … ως ευχαριστώ

Σήμερα νιώθω την ανάγκη , να καταθέσω ένα

κατακόκκινο τριαντάφυλλο με ένα πολύ μεγάλο

ευχαριστώ στην πλειοψηφία των πολιτών αυτής

της χώρας για την πειθαρχία , τον αυτοσεβασμό

και τον αλληλοσεβασμό στη περίοδο που

διανύουμε…

Τοποθετώ αυτό τον κατακόκκινο ανθό στην θέση

της σωματικής απόστασης , της απουσίας της

αγκαλιάς και του φιλιού…

Αφήνω τον κατακόκκινο ανθό παρέα με την

αγκαλιά ενός βλέμματος στον συνάνθρωπο που

προσπαθεί τίμια…

Ευχαριστώ …

Ε.Γεωργακόπουλος Φυσιοθεραπευτής – Ψυχοθεραπευτής Gestalt

Απάντηση