Βαριέμαι σημαίνει ανία, πλήξη, κορεσμός... και αισθάνομαι το τοπίο να είναι αδιέξοδο και σκοτεινό...

Βαρεμάρα …

Βαριέμαι σημαίνει ανία, πλήξη, κορεσμός… και αισθάνομαι το τοπίο να είναι αδιέξοδο και σκοτεινό… Συνεχίστε την ανάγνωση Βαρεμάρα …