Βαριέμαι σημαίνει ανία, πλήξη, κορεσμός... και αισθάνομαι το τοπίο να είναι αδιέξοδο και σκοτεινό...

Βαρεμάρα …

Βαριέμαι …

Πολλές φορές συμβαίνει να είμαι σε μια κατάσταση ή συνθήκη που η αίσθηση της βαρεμάρας είναι έντονη.

Βαριέμαι σημαίνει ανία, πλήξη, κορεσμός… και αισθάνομαι το τοπίο να είναι αδιέξοδο και σκοτεινό…

κορεσμός… που φαντάζει ατελεύτητος…

η αίσθηση λοιπόν του «βαριέμαι» είναι μια προειδοποίηση, ένα καμπανάκι ότι κάτι δε πάει καλά…

χρειάζεται να αφουγκραστώ αυτό ακριβώς που αισθάνομαι… να το ψηλαφίσω…

η βαρεμάρα είναι το σημάδι ότι κάτι χρειάζεται να αλλάξω…

και η αλλαγή είναι το φως στο σκοτεινό του κορεσμού που έχει επέλθει και το παράθυρο εξόδου…

και η αλλαγή απαιτεί μια ακατάβλητη επιθυμία και μια δυνατή πρόθεση…

Ε. Γεωργακοπουλος Φυσιοθεραπευτής – Ψυχοθεραπευτής Gestalt

Απάντηση