Πόνος, ψυχολογία, λύτρωση, όστρακο

Πόνος και νερό…

“Όταν θαυμάζουμε την ομορφιά του μαργαριταριού, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι προέρχεται από την ασθένεια/πόνο του οστράκου”
Ο πόνος είναι ένα εγγενές και μη καταργήσιμο κομμάτι της ζωής. Συνεχίστε την ανάγνωση Πόνος και νερό…