Προορισμοί

Στάθηκα εκεί στη στιγμή για να διαλέξω προορισμό…
Για που άραγε ;
Δε ξέρω… μου φτάνει η φυγή μαζί με αυτό το πουλί, φτιασίδι των ανθρώπων…
Να με πάρει μακριά από τη βουή και τις έγνοιες…
Θαρρώ και νιώθω πως μοναδική μου έγνοια, θέλω να είμαι εγώ… Συνεχίστε την ανάγνωση Προορισμοί