ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, DEPRESSION, ΔΙΠΟΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΣΧΑ,

Είχα έναν μαύρο σκύλο, τον έλεγαν κατάθλιψη (Video – Greek Subs)

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., οι ψυχικές διαταραχές έχουν υψηλά ποσοστά σε όλο τον κόσμο.

  • Πάνω από 450 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από ψυχικές διαταραχές
  • Η κατάθλιψη εμφανίζεται σε παγκόσμια κλίμακα περίπου σε 154 εκατομμύρια άτομα, ενώ μέχρι το 2020 θα είναι η 2η αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο.
  • 1 στους 10 ανθρώπους πάσχει από κατάθλιψη και 1 στους 5 θα βιώσει κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της ζωής του

Η κατάθλιψη στην χώρα μας

Μελέτη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ, 2013), που πραγματοποιήθηκε σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, έδειξε ότι η μηνιαία επικράτηση της μείζονος κατάθλιψης, δηλαδή εκείνης που χρήζει άμεσα θεραπείας, ανέρχεται σε ποσοστό 12,3% του ελληνικού πληθυσμού. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια τα ποσοστά της κατάθλιψης το 2008 ήταν 3,3%, το 2009-6,8% και του 2011-8,2%.

  • Οι γυναίκες φαίνεται πως πλήττονται από κατάθλιψη σε μεγαλύτερο ποσοστό (15,6%) σε σχέση με τους άνδρες (9%).
  • Οι ηλικιακές ομάδες που είναι πιο ευάλωτες είναι αυτές των 35-44 και των 55-64 ετών
  • Παρουσιάζεται υψηλότερη στα άτομα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (20,9%) και μικρότερη σε αυτά με ανώτερο/ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο (7,2%)
  • Ο ένας στους δύο Έλληνες (50%) με οικογενειακό εισόδημα 0 – 400 ευρώ πληροί τα κριτήρια της
  • Σχετικά με την εργασιακή κατάσταση, οι άνεργοι σε ποσοστό 19,8% βρέθηκαν να πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια της μείζονος κατάθλιψης, ποσοστό υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο των ατόμων που εργάζονται (9,8%).
  • Το 80% όσων πάσχουν από κατάθλιψη αναζητούν βοήθεια και λιγότερο από το 50% καταφεύγει στην ιατρική στήριξη συνήθως λόγω της μη αποδοχής της ασθένειας, από τον φόβο του στιγματισμού και της κοινωνικής κατακραυγής.

Μαρίνα Μόσχα

Απάντηση