Διαφάνεια…

«Απόκαμα στη διαφάνεια του προσωπικού μου βυθού … Εκεί που η νηνεμία της ησυχίας θα με φέρει σε συνταίριασμα με αυτό μοναδικό θάρρος που κρύβεται στην γαλήνη της μοναχικότητας … Για να ειδώ … τους μικρούς ή μεγάλους υπαρξιακούς μου υφάλους … Να ειδώ των βυθών μου τα κάστρα … Χάρτινο το καραβάκι σε τούτη τη ζήση που μουλιάζει στις μπόρες μου μα πάντα στέκεται … Συνεχίστε την ανάγνωση Διαφάνεια…