Σχέση …

Μια σχέση χρωματίζεται με ελευθερια όταν

επιτρέπει την σιωπή…

Ε.Γεωργακόπουλος Φυσιοθεραπευτής-

Ψυχοθεραπευτής Gestalt

Απάντηση