Ρευστότητα ….

« Μου αρέσει να κάθομαι παρέα με τον ευατό μου

και να συνδιαλέγομαι μαζί του …

Να ψηλαφώ της καρδιάς μου την καρδιά …

Να την κοιτώ με πλούσιο βλέμμα…

Να αφουγκράζομαι τους φόβους της …

Και ένιωσα να φοβάμαι …

Την ρευστότητα των συναισθημάτων …»

Ε. Γεωργακόπουλος Φυσιοθεραπευτής – Ψυχοθεραπευτής Gestalt

Photo: Matina Iman Kavalari

Απάντηση