Μη νομίσεις …

Μη νομίσεις πως εγκατέλειψα το ταξίδι …

μέρος του ταξιδιού μου είναι η στάση και η ανάπαυση …

έκατσα στην άκρη να παρατηρήσω τα φαινόμενα …

να ερμηνεύσω τα άδηλα και να πορευτώ …

Ε.Γεωργακόπουλος Φυσιοθεραπευτής – Ψυχοθεραπευτής Gestalt

Photo: Stefanos Paterakis

Απάντηση