Αντίθετα ;

Η είσοδος και η έξοδος εξαρτάται τελικά από τη θέση που βρίσκεσαι …

Η έξοδος εμπεριέχει την είσοδο σε κάτι νέο …

Και η είσοδος με τη σειρά της εμπεριέχει την έξοδο από κάτι που άφησες …

Ε.Γεωργακοπουλος Φυσιοθεραπευτής – Ψυχοθεραπευτής Gestalt

Photo: Stefanos Paterakis

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Αντίθετα ;

Απάντηση