ΟΜΙΛΙΑ: “Η Σεξουαλικότητα στην Προσχολική Ηλικία”

Γιώργος Πατούλης, Μαρίνα Μόσχα

Την Παρασκευή 27 Απριλίου, η Μαρίνα Μόσχα θα μιλήσει για την “Σεξουαλικότητα στην προσχολική ηλικία” στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, ώρα: 17:30 – 19:00

Προσχολική ηλικία
Η Σεξουαλικότητα στην Προσχολική Ηλικία Μαρίνα Μόσχα

 

Απάντηση