Προοπτική …

Δεν θέλει πολλά η προοπτική …

Λίγα χρώματα και φαντασία …

Και λίγο χώρο …

Για να εκφραστεί…

Ε.Γεωργακόπουλος Φυσιοθεραπευτής – Ψυχοθεραπευτής Gestalt

Photo: Stefanos Paterakis

Απάντηση